Start

  VÄLKOMMEN TILL 

Riksförbundet för
Sveriges
Frivilligcentraler

 

 

 

Vi önskar alla frivilligsamordnare runt om i landet och världen en riktigt trevlig frivilligsamordnardag!


Den nya styrelse, som valdes på årsmötet, är nu på plats för att leda arbetet under verksamhetsåret 2015 med Sveriges Frivilligcentraler, se kontaktlistan. 

 

 

 

Utbildning på gång!
Vi planerar för en utbildning för personal och övriga engagerade (t ex styrelse, politiker eller chefer som finns runt om eller på frivillig-centraler)

Det blir en grundutbildning på halvdistans, vid tre tillfällen, två dagar/gång med start 12-13 okt, 17-18 nov 2015 och 18-19 jan 2016. 

OBS! Det finns några platser kvar, så du kan anmäla dig ända fram till den 11 oktober. Välkommen med din anmälan.

Mer information finns här           anmälan

 

 

Höstmöte i Örebro 27 okt
”Framtiden i sikte!”

Riksförbundet i samarbete med Örebro kommuns frivilligverksamhet, inbjuder till höst-möte tisdagen den  27 oktober i Örebro. 

Mer information finns här    Parkeringskarta Örebro 

 

Rikskonferensen i Eskilstuna
Rikskonferensen i Eskilstuna blev både inspirerande och lärorik. Det rika utbudet av skickliga föreläsare gav en mångskiftande bild av kunskap om frivilligt arbete.

Det var spännande att få möta representanter från Frivilligcentraler som kom från hela landet – från Göteborg i väst till Gotland i öst och från Umeå i norr till Trelleborg i söder.

Det var en imponerande skara av deltagare som var samlade, det märktes särskilt genom att det delades så mycket erfarenhet av mångskiftade frivilligarbete och många goda exempel från verksamheterna under dessa dagar.

Utvärderingen visade mycket nöjda deltagare som samtidigt önskar ännu mer av erfarenhetsutbyte.

Välkommen med Din Frivilligcentrals önskemål inför kommande arrangemang!!!

Följ den nya styrelsens arbete på denna hemsida!